Vendee Globe 2020: Ziel Kojiro Shiraishi / DMG Mori Global One

Vendée Globe 2020: Video Kojiro Shiraishi Zieleinlauf !